💑  Zgodność chińskiego zodiaku i horoskop chiński partnerski - zgodność chińskiego zodiaku i znaczenia dla 12 zwierząt chińskiego kalendarza

Jaka jest dokładna zgodność chińskiego zodiaku i jakie zwierzęta zodiaku są zgodne z miłością i przyjaźnią?

12 chińskich znaków zodiaku można podzielić na 4 trójkąty kompatybilności z 3 chińskimi zodiakalnymi zwierzętami, które najlepiej dogadują się:

Pierwszy trójkąt zgodności:
Szczur, Smok, Małpa
Drugi trójkąt zgodności:
Wół, Wąż, Kogut
Trzeci trójkąt zgodności:
Tygrys, Koń, Pies
Czwarty trójkąt zgodności:
Królik, Koza, Świnia

📅 Jaki jest mój chiński znak zodiaku?

Jak dowiedzieć się, czy jego chiński znak zodiaku jest dla ciebie odpowiedni? 12 znaków chińskiego zodiaku jest zgodnych zgodnie z kolistym wzorem, w którym zwierzęta są połączone czterema trójkątami równobocznymi. Trzy wierzchołki trójkąta odpowiadają konkretnemu trio kompatybilności. Zwierzęta chińskiego zodiaku zgrupowane w jednej z tych czterech grup powinowactwa (lub trójkąty kompatybilności) mają wspólne cechy charakteru, które dają im szczególną zdolność do dobrego współżycia w miłości, przyjaźni, rodzinie i biznesie (zobacz poniższe wykresy dla znaczenia każdego z czterech trójkątów zgodności).

Zgodność wykres miłości, horoskop partnerski, małżeństwa, rodziny, przyjaźni i biznesu  - Pełna zgodność wykresu pomiędzy 12 chińskimi znakami zodiaku kalendarza księżycowego  © KarmaWeather

Zgodność wykres miłości, horoskop partnerski, małżeństwa, rodziny, przyjaźni i biznesu - Pełna zgodność wykresu pomiędzy 12 chińskimi znakami zodiaku kalendarza księżycowego © KarmaWeather

Szczur, Smok, Małpa - Pierwszy chiński trójkąt zgodności zodiaku

Szczur, Smok i Małpa mają tę samą żywą, otwartą i ekstrawagancką postać, tak jak zawsze są bardzo wygodne w społeczeństwie. Jeśli są w stanie podjąć ryzyko, aby dopasować swoje ambicje, nie zawsze jest to dobry pomysł, ponieważ ich niecierpliwość jest równoznaczna z potencjalnym brakiem rygoru w przygotowaniu ich projektów. Z drugiej strony Szczur, Smok i Małpa są przepełnione oryginalnymi i zaskakującymi pomysłami, które w połączeniu z ich silną wolą pozwalają im osiągnąć swoje cele przez większość czasu, tak szalone, jak mogą wydawać się zwykłym śmiertelnikom.

Horoskop chiński partnerski: Szczur, Smok, Małpa

Wół, Wąż, Kogut - Drugi chiński trójkąt zgodności zodiaku

Wół, Wąż i Kogut mają bardzo podobne wartości zawodowe: zdolność do poświęcenia czasu z powagą, a jednocześnie pokonania wielu pułapek, jakie mogą napotkać po drodze. Fizyczna i intelektualna wytrzymałość Wołów, Węża i Koguta nie jest pozbawiona pewnej powolności w podejmowaniu decyzji, ponieważ jeśli lubią brać odpowiedzialność, wolą obliczyć ryzyko, które podejmują z wielką ostrożnością. Można wreszcie zauważyć, że nie są one najbardziej demonstracyjnym spośród 12 zwierząt chińskiego kalendarza i że dla nich uczucia rzadko mają pierwszeństwo przed rzeczami umysłu.

Horoskop chiński partnerski: Wół, Wąż, Kogut

Tygrys, Koń, Pies - Trzeci chiński trójkąt zgodności zodiaku

Tygrys, Koń i Pies mają ten sam idealizm, to samo poczucie słuszności i tę samą przyjemność z dobrych posiłków wśród przyjaciół. Z ich niezrównaną energią, stają się zbyt wymagający wobec swoich bliskich, nawet agresywni, gdy czują się zablokowani wbrew ich woli. Jednak poczucie sprawiedliwości Tygrysa, Konia i Psa jest niezrównane w porównaniu z innymi znakami chińskiego zodiaku, ponieważ rygoryzm ich sumienia jest pierwszą z ich zalet.

Horoskop chiński partnerski: Tygrys, Koń, Pies

Królik, Koza, Świnia - Czwarty chiński trójkąt zgodności zodiaku

Wśród 12 znaków chińskiego zodiaku Królik, Kozioł i Świnia to prawdopodobnie ci, którzy najlepiej potrafią zrozumieć i wykorzystać swoje emocje. Dlatego często zwracają się do działań artystycznych, a na własny koszt mogą również podlegać wątpliwościom i udrękom wrażliwych i wyrafinowanych ludzi. Królik, Koza i Świnia są jednak znacznie silniejsze, niż się wydaje. Wiedzą, jak dostosować się do nowego otoczenia i skorzystać z nieoczekiwanych okoliczności, tak jak rzadko wahają się cieszyć gościnnością i życzliwością innych. Urocze i czyste, kochają przede wszystkim spokój i wygodę, tak bardzo, że jeśli czują się doskonale w społeczeństwie, samotność wcale ich nie przeraża.

Horoskop chiński partnerski: Królik, Koza, Świnia

Autor: KarmaWeather - 5 czerwca 2018 r, zaktualizowano 21 sierpnia 2018 r
Pierwsza publikacja w języku angielskim w dniu 27 czerwca 2017 r
© KarmaWeather by Konbi - Wszelkie prawa zastrzeżone

Trójkąty zgodności chińskiego zodiaku

Zgodność chińskiego horoskopu dla 12 zwierząt chińskiego zodiaku

Chiński znak zodiaku Główny żywioł Polarność Zgodność
🐭 Szczur Woda Yang Smok, Małpa
🐮 Wół Ziemia Yin Wąż, Kogut
🐯 Tygrys Drewno Yang Koń, Pies
🐰 Królik Drewno Yin Koza, Świnia
🐲 Smok Ziemia Yang Szczur, Małpa
🐍 Wąż Ogień Yin Wół, Kogut
🐴 Koń Ogień Yang Tygrys, Pies
🐐 Koza Ziemia Yin Królik, Świnia
🐵 Małpa Metal Yang Szczur, Smok
🐔 Kogut Metal Yin Wół, Wąż
🐶 Pies Ziemia Yang Tygrys, Koń
🐷 Świnia Woda Yin Królik, Koza
Tajni znajomi chińskiego horoskopu : Szczur i Wół, Tygrys i Świnia, Królik i Pies, Smok i Kogut, Wąż i Małpa, Koń i Koza. Elementy (i powiązane z nimi kolory) odpowiadają głównemu nieodłącznemu elementowi każdego chińskiego znaku. W związku z tym, jeśli jesteś Królikiem Ognia, oznacza to, że twój chiński znak jest zwierzęciem z Yin Drewno, a elementem twojego roku urodzenia jest Ogień.

Tajni znajomi chińskiego horoskopu: Szczur i Wół, Tygrys i Świnia, Królik i Pies, Smok i Kogut, Wąż i Małpa, Koń i Koza. Elementy (i powiązane z nimi kolory) odpowiadają głównemu nieodłącznemu elementowi każdego chińskiego znaku. W związku z tym, jeśli jesteś Królikiem Ognia, oznacza to, że twój chiński znak jest zwierzęciem z Yin Drewno, a elementem twojego roku urodzenia jest Ogień.

Tajni przyjaciele chińskiego zodiaku

Miłość harmonia i przyjaźń
Zodiak chiński Tajny przyjaciel
🐭 Szczur Wół
🐮 Wół Szczur
🐯 Tygrys Świnia
🐰 Królik Pies
🐲 Smok Kogut
🐍 Wąż Małpa
🐴 Koń Koza
🐐 Koza Koń
🐵 Małpa Wąż
🐔 Kogut Smok
🐶 Pies Królik
🐷 Świnia Tygrys

Chińska zodiak zgodność 12 zwierząt chińskiej astrologii

🐭 Zgodność Szczura

Szczura lata narodzin:
1948, 1960,1972, 1984,1996, 2008, 2020

Zgodność chińskiego zodiaku dla Szczura, pierwszy znak chińskiego kalendarza - Szczur, Smok i Małpa są częścią pierwszego trójkąta zgodności chińskiej astrologii. Wół jest tajemniczym przyjacielem Szczura. Szczur jest niekompatybilny z Koniem.

🐮 Zgodność Wołu

Wołu lata narodzin:
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Chińska Zodiak Zgodność dla Woł, drugi znak chińskiego kalendarza - Wół, Wąż i Kogut są częścią drugiego trójkąta zgodności chińskiej astrologii. Szczur jest tajemniczym przyjacielem Wołów. Wół jest niekompatybilny z Kozą.

🐯 Zgodność Tygrysa

Tygrysa lata narodzin:
1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Zgodność chińskiego zodiaku dla Tygrysa, pierwszy znak chińskiego kalendarza - Tygrys, Koń i Pies są częścią trzeciego trójkąta zgodności chińskiej astrologii. Świnia jest tajemniczym przyjacielem Tygrysa. Tygrys jest niekompatybilny z Małpą.

🐰 Zgodność Królika

Królika lata narodzin:
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Zgodność chińskiego zodiaku dla Królika, pierwszy znak chińskiego kalendarza - Królik, Koza i Świnia są częścią czwartego trójkąta zgodności chińskiej astrologii. Pies jest tajemniczym przyjacielem Królika. Królik jest niezgodny z Kogutem.

🐲 Zgodność Smoka

Smoka lata narodzin:
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Zgodność chińskiego zodiaku dla Smoka, pierwszy znak chińskiego kalendarza - Smok, Małpa i Szczur są częścią pierwszego trójkąta zgodności chińskiej astrologii. Kogut jest tajemniczym przyjacielem Smoka. Smok jest niekompatybilny z Psem.

🐍 Zgodność Węża

Węża lata narodzin:
1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Zgodność chińskiego zodiaku dla Węża, pierwszy znak chińskiego kalendarza - Wąż, Kogut i Wół są częścią drugiego trójkąta zgodności chińskiej astrologii. Małpa jest tajemniczym przyjacielem Węża. Wąż jest niekompatybilny ze Świnią.

🐴 Zgodność Konia

Konia lata narodzin:
1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Zgodność chińskiego zodiaku dla Konia, pierwszy znak chińskiego kalendarza - Koń, Pies i Tygrys są częścią trzeciego trójkąta kompatybilności chińskiej astrologii. Koza jest tajemniczym przyjacielem Konia. Koń jest niekompatybilny ze Szczurem.

🐐 Zgodność Kozła

Kozła lata narodzin:
1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Zgodność chińskiego zodiaku dla Kozła, pierwszy znak chińskiego kalendarza - Koza, Świnia i Królik są częścią czwartego trójkąta zgodności chińskiej astrologii. Koń jest tajemniczym przyjacielem Kozła. Kozioł jest niekompatybilny z Wółem.

🐵 Zgodność Małpy

Małpy lata narodzin:
1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Zgodność chińskiego zodiaku dla Małpy, pierwszy znak chińskiego kalendarza - Małpa, Szczur i Smok są częścią pierwszego trójkąta zgodności chińskiej astrologii. Wąż jest tajemniczym przyjacielem Małpy. Małpa jest niekompatybilna z Tygrysem.

🐔 Zgodność Kozła

Kozła lata narodzin:
1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Zgodność chińskiego zodiaku dla Kozła, pierwszy znak chińskiego kalendarza - Kogut, Wół i Wąż są częścią drugiego trójkąta zgodności chińskiej astrologii. Smok jest tajemniczym przyjacielem Koguta. Kogut jest niekompatybilny z Królikiem.

🐶 Zgodność Psa

Psa lata narodzin:
1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Zgodność chińskiego zodiaku dla Psa, pierwszy znak chińskiego kalendarza - Pies, Tygrys i Koń należą do trzeciego trójkąta zgodności chińskiej astrologii. Królik jest tajemniczym przyjacielem Psa. Pies jest niekompatybilny ze Smokiem.

🐷 Zgodność Świni

Świni lata narodzin:
1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Zgodność chińskiego zodiaku dla Świni, pierwszy znak chińskiego kalendarza - Świnia, królik i koza są częścią czwartego trójkąta zgodności chińskiej astrologii. Tygrys jest tajemniczym przyjacielem świni. Świnia jest niekompatybilna z Wężem.

© KarmaWeather by Konbi - Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie surowo zabronione bez uprzedniej zgody. Każde naruszenie będzie podlegać żądaniu DMCA, na które zwróci uwagę Google

Należy pamiętać, że stosowanie roślin leczniczych, w jakiejkolwiek formie, należy zawsze rozważyć po konsultacji z lekarzem, zwłaszcza dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią, a także dla małych dzieci. W ten sam sposób kryształy i kamienie można traktować jedynie jako wsparcie dla leczenia, a nigdy jako substytut. Są one powszechnie nazywane uzdrawiającymi kryształami z powodu ich działania na czakry, wiedząc, że nie mają one zastosowania we współczesnej medycynie.