Karma Weather
25 Ekim 2016

2018 yıl süresi boyunca, gereksiz kargaşalardan uzak durmak ve dengeli bir süreç geçirmek adına, 12 Çin burcunun tüm üyeleri çevrelerine daha çok empati ve hoşgörü ile yaklaşmaları gerekecektir.

Toprak elementinin Yang evresinin himayesi altında olacağı bir dönem olarak 2018 yılının, devletlerin milli güvenlik endişeleri üzerinde daha hassas davranacakları ve toplum hafızasında sosyal muhafazakarlıkların artış gösterecekleri bir derleme süreci olarak geçirilmesi beklenir..

Dünyada pek çok ses, Köpek burcunun özelliğinde olan diyalog ve dayanışma değerlerinin evrensel önemini vurgulamak için kendilerini ifade etmek isteyeceklerdir.

Bencillik, açgözlülük ve cehalet, yeryüzünde mevcut eşitsizliklerin en önemli kaynakları olduklarından dolayı, ancak kişisel ve kollektif bir planda sosyal ve kültürel girişimler, dünya çapında oluşan ihmal, ilgisizlik ve kendi toplulukları tarafından dışlanan milyonlarca insana umut verebilecek bir nitelik taşıyabilecektir.

2018 Toprak Köpeği senesi, yaşam tarzında değişiklikler ve yeni başlangıçlar,  mesela sigarayı bırakmak, yeni bir şehire yerleşmek ya da yeni ve farklı profesyonel projelere adım atmak örneğindeki girişimler için uygun bir zaman süreci olacaktır.

Yine de bireysel bakımdan zaman zaman yalnızlık dönemleri yaşanabilinecekse de, en hassas ve en yaratıcı sanatsal bünyeler, dolayısıyla geçici fakat melankoli duygularıyla yüklü olacak bazı süreçlerden beslenebilip, ortaya yeni ve beklenmedik eserler çıkarabileceklerdir. Yaratıcılıkla alakası olmayan bireyler için bu dönemlerin oluşturacakları etki, işlerinde yahut yaşam planlarının gerçekleşmelerinde gecikmeler ya da bir sonraki seneye ertelenmeler profilinde bir hal alabilecektir.

Doğum tarihlerinde Su ve Odun elementi fazla olan kişilerin duyguları 2018 Toprak Köpeği yılında daha hassas bir evrede olacaktır. Bir önceki Ateş Horozu senesinde girişilen projelerin yarattıkları başarı ve mutluluk hissi, elde edilen kazançların ancak eşit bir paylaşımı doğrultusunda, tamamen bir doyum hissi yaratabilme yönünde ilerleyebilecektir.

Enerji tablolarında Toprak elementi yüksek olan bireyler ise, 2018 Toprak Köpeği senesini daha dengeli bir şekilde geçirmeye ve yaptıkları işlerde daha güzel geri dönüş elde etmeye meyilli bir atmosferde bulunabileceklerdir.

Nitekim Ateş Horoz senesinin yarattığı uçukluk ve fantezi havası artık sona ermiştir. Dolayısıyla Köpek seneleri yüzeysel harcama ve savurmaları kaldıramayan bir enerji yapsına sahiptir. 2018'de gerek aşk gerek iş hayatında başarı, insanlar arası iletişimin kalitesi düzeyine göre belli olacaktır.

İnsalar cömertliğin ve yapılan iyiliğe karşılık beklememenin aslında çok daha büyük kazançlar getirebileceğinin farkına varacaklardır. Çünkü Çin takviminde her 60 yılda bir tekrarlanan Toprak Köpeği senesi insanoğlu koşulunun yeniden gözden geçirilmesini hatırlatan güçlü bir hayat işaretidir.

Bu dönüm noktasında kişilik, eğitim, ahlak, toplum içinde yaşam, sağlık ve hayatın sonu gibi konuların yeniden düşünülüp daha iyiye getirilmesiyle beraber yeni felsefe yazarlarının gün ışığına çıkması, ya da şimdiye kadar unutulmuş önemlimetinlerin tekrar basılıp yayınlanması toplumsal bilinci beslemeye yarayacaktır.

Ayrıca gerek evlerde, gerek taşımacılıkta günümüzde hemen hemen olgunluğa yaklaşan ve elektriğin ana kaynaklarınadan biri olan güneş enerjisi alanında, bu kaynakların kullanımları ve üretim şekillerinin yeniden düşünülmesinin yanı sıra, yeni ve iddialı sanayi projelerin de yürürlüğe girmeleri gözlemlenebilecektir.

Ayrıca çevre kirliliğinin azaltılmasında ve yaşam kalitesinin gelişmesinde katkıda bulunabilecek bütün girişimler, devletler ve yeryüzündeki birçok büyük endüstriel ve yatırım kuruluşları tarafından desteklenip finanse edilebileceklerdir.

Yukarıda yazıldığı gibi, empati ve sosyal adaletin evrensel değerlerine yer ve öncelik vermek adına, sadece bireysel çıkarlar üzerine yürütülen eylemlerin ve demagoji yaklaşımlarının bir taraftan maskeleri düşürülerek bir taraftan da çoğunluk tarafından dışlanabilme riski Toprak Köpeği senesinde son derece keskin olacaktır.

2018'de bekar olanlar kendi ailelerini kurmakta zorlanmayacakları gibi genel tabirde herkes için aile kavramının anlamı ve önemi bir tık ön plana çıkabilecektir.

Bununla beraber Çin astrolojisinin Köpek burcu takip ve korumayı sembol ettiği kadar, kendilerini umuttan yoksun ve toplumdan dışlanmış hisseden öğrenci ya da sıradan vatandaşların, çocuklarının geleceklerini garantiye alabilmek için radikal değişiklikler talep etmekte kararlı adım attıkları hassas dönemleri de temsil eder.

Son olarak, Köpek burcu ile birleşen Toprak elementinin 2018 yılının ana enerjisi olduğundan ötürü unutmamak gerekir ki, ve dolayısıyla bu enerji sürecini kısa bir imaj ile betimlemek gerekirse, Toprak Köpeği eteğinde yeşeren insalığa kol kanat geren bir dağ edasında, kulaklarını tıkayıp duymak istemeyenlere dahil, hakikat ve adaletin sesini böğüründen çıkan ve titreten bir ses gücünde, net ve şeffaf bir şekilde duyurabilecektir.

Bu yüzdendir bir Köpek burcu senesinin gelirken beraberinde şiddetli çatışmaları da getireceği söylenir. Fakat yine de bu savaşçı ve yıkıcı belirtiler, Metal elementinin iki kat fazla artacağından, sadece Metal Köpeği senelerine ait olarak öngörülür. Çin takvimine göre bir sonraki Metal Köpek senesi 2030'da olacaktır.

Karma Weather © KarmaWeather by Konbi - Tüm Hakları Saklıdır. karmaweather.com internet sitesinde yayınlanan yazı, tasarım ve resimler kısmi ya da bütün olarak izin alınmadan kullanılamaz.

Çin astrolojisi 12 burç yorumu. 2018 Toprak Köpek yılı

 Fare

Doğum yılları:
1948, 1960,
1972, 1984,
1996, 2008,
2020

Fare burcunun özelliklerinin tamamını okuyun

 Öküz

Doğum yılları:
1949, 1961,
1973, 1985,
1997, 2009,
2021

➔ Öküz burcunun özelliklerinin tamamını okuyun

Kaplan

Doğum yılları:
1950, 1962,
1974, 1986,
1998, 2010,
2022

Kaplan burcunun özelliklerinin tamamını okuyun

 Tavşan

Doğum yılları:
1951, 1963,
1975, 1987,
1999, 2011,
2023

➔ Tavşan burcunun özelliklerinin tamamını okuyun

Ejderha

Doğum yılları:
1952, 1964,
1976, 1988,
2000, 2012,
2024

➔ Ejderha burcunun özelliklerinin tamamını okuyun

Yılan

Doğum yılları:
1953, 1965,
1977, 1989,
2001, 2013,
2025

➔ Yılan burcunun özelliklerinin tamamını okuyun

At

Doğum yılları:
1954, 1966,
1978, 1990,
2002, 2014,
2026

At burcunun özelliklerinin tamamını okuyun

Keçi

Doğum yılları:
1955, 1967,
1979, 1991,
2003, 2015,
2027

Keçi burcunun özelliklerinin tamamını okuyun

 

Maymun

Doğum yılları:
1944, 1956,
1968, 1980,
1992, 2004,
2016

Maymun burcunun özelliklerinin tamamını okuyun

Horoz

Doğum yılları:
1945, 1957,
1969, 1981,
1993, 2005,
2017

Horoz burcunun özelliklerinin tamamını okuyun

Köpek

Doğum yılları:
1946, 1958,
1970, 1982,
1994, 2006,
2018

Köpek burcunun özelliklerinin tamamını okuyun

Domuz

Doğum yılları:
1947, 1959,
1971, 1983,
1995, 2007,
2019

Domuz burcunun özelliklerinin tamamını okuyun

Karma Weather © KarmaWeather by Konbi - Tüm Hakları Saklıdır. karmaweather.com internet sitesinde yayınlanan yazı, tasarım ve resimler kısmi ya da bütün olarak izin alınmadan kullanılamaz.