🌙 Çin astrolojisi 28 Ay Hanesi - Bu astroloji sisteminde gökyüzünün paylaşımı ekvator üzerinden gerçekleştirilir.

Ekvator çizgisi 28 bölüme ayrılır. Eşit seviyede olmayan her bölüme Hane (Xiu*) adı verilir. Gök, her biri yedi hane içeren dört bölge, ve hiçbir konak içermeyen merkezle beraber toplam beş bölüme (Saraya) ayrılmıştır.

📅 Çin burcunu öğren

Çince'de Kepçe, batıda Büyük Ayı takımyıldızı olarak adlandırılan, içinde saatleri, mevsimleri, sirkompolar yıldızları belirten, ve ayrıca Kutup yıldızını da bulunduran merkez takımyıldızına, (Merkez Saray) herhangi bir hane verilmemiştir. 

Geriye kalan 4 Sarayın, yani 4 büyük takımyıldızın her biri, bir ana yönü ve bir mevsimi temsil eder. Her biri bünyesinde 7'şer olmak üzere toplamı 28 tane olan hane barındırır. 

Büyük ihtimal Hint astrolojisinden esinlenmiş bu sistemde belirlenmiş 28 sayısının nedeni açıklamak gerekirse: Ay, Dünya'nın yörüngesinde bir turunu 27 gün ve 7 saatte tamamlar. Fakat dönemsel değişimler sonucunda her Yeni Ay, her 29,5 günde tekrar eden evrelerle oluşur. 28 sayısı, Çin astrolojisi 28 Ay Hanesi sisteminde bu iki zaman sürecinin ortalaması olarak kullanılır. 

Bu 4 Sarayın her biri ayrı ayrı, içlerinde bulundurdukları en önemli yıldızlarının isimleriyle adlandırılmıştır. İlkbaharı ve doğuyu temsil eden Doğu Sarayı Yeşil Ejderha, kışı ve kuzeyi temsil eden Kuzey Sarayı Kara Kaplumbağa, batı ve sonbaharı temsil eden Batı Sarayı Beyaz Kaplan ve son olarak güney ve yaz mevsimini temsil eden Güney Sarayı Kızıl Anka olarak isimlendirilmişlerdir.

* Xiu terimi gökcismi sektörleri ve o an bölgeleride bulunan Ay'ın parkuru sırasında karşılaştığı takımyıldızları ifade eder. Zodyak terimi ile alakası yoktur.

Aşağıda listelendiği gibi günler olumlu, olumsuz ya da değişken olarak tanımlanmıştır. 28 Hane, Yeni Ayın ilk gününden başlayarak bir sonraki Yeni Aya kadar peşpeşe sıralanmıştır. 

Doğu Sarayı - Yeşil Ejderha

Yeşil Ejderha ilkbahar ve Odun ya da Ahşap elementine bağlıdır. Ekvator üzerinde yeri 77° 22' arasındadır. Antares, Alfa Akrep takımyıldızının en önemli yıldızıdır. 1 ile 7'inci sıra arasında bulunan Haneleri içerir.

1'inci Hane 'Boynuz': Olumlu. Jüpiter, perşembe günü, Odun ya da Ahşap elementi. Gelişme, kuşaklar, doğum, ve tarım aktivitelerini yönetir. Yeni bir ev veya bir arazi almak için, ya da bir ailenin en büyük oğlunun evllilik günü için uygundur. Fakat ölen bir kişiyi toprağa verme günü olarak uygun bir zaman olarak sayılmaz. Bu günün etkisi altında gömülen kişinin ailesinin başına sonradan talihsizlik ve zorlukların geldiği düşünülür. 

2'inci Hane 'Boğaz': Olumsuz. Su, cuma ve Merkür gezegenini temsil eder. Yargı, ceza ve hayvanların özgür bırakılmasını simgeler. Aynı anda hastalıkların takımyıldızı olarak da varsayılır. Bu günde sağlık için zencefil, sarımsak, hardal, karabiber ve soğan besinleri tüketmek gerekir. Savaş, evlilik, yeni bir işe başlangıç ya da yeni bir şeye hayat veren kişilere uğursuzluk getirir. 

3'üncü Hane 'Kök': Olumsuz. Toprak, cumartesi ve Satürn gezegenine bağlıdır. Özellikle bu günün etkisi altında evlenenlere nezle, yağmur ya da hırsızlık getirir. Bu gün doğan kişiler çekingen olur. Kendilerini ifade etmekte güçlük çeken bu kişilerin zengin olabilmeleri çok nadirdir. Her ne olursa olsun, bu günde büyüklere karşı saygıda kusur etmemek gerekir. 

4'üncü Hane 'Oda': Olumlu. Güneş ve pazar gününe bağlıdır. İnşaat işlerine ve parasal yatırımlara elverişli bir gündür. Bu gün evlenen çiftin 3 sene içinde erkek çocuk sahibi olacakları düşünülür. 

5'inci Hane 'Kalp': Olumsuz. Ay ve pazartesiye bağlıdır. Özellikle kamusal sorumluluğu olan kişilerin bu kadar negatif olan bir günde hiçbir yeni bir projeye başlamamaları gerekir. Düşmanlar dostlardan daha fazla olur. Efsaneye göre bu yıldızı hükmeden varlık, ayak bileklerine prangalanmış ağırlıkları düşman askere dönüştürür. 

6'ıncı Hane 'Kuyruk': Olumlu. Ateş elementi, salı günü ve Mars gezegenine bağlıdır. Miras bırakma ya da çocukların eğitimi için elverişlidir. Zafer, kariyer ilerlemeleri, ya da kaybolan eşyaların bulunacaklarının habercisidir. 

7'inci Hane 'Sepet': Olumlu. Su elementi, Merkür gezegeni ve çarşamba gününe bağlıdır. Bu gün profesyonel alanda, özellikle çiftçi, hayvan yetiştiricileri ve kariyerlerinde yeni bir boyut kazanmak isteyen kişiler için güzel fırsatların habercisidir. Geleneğe göre her 'yeni bir kapı açan' kişi servetinin ikiye katlandığını görür. 

Karma Weather - 24 Mayıs 2017

Kuzey Sarayı - Kara Kaplumbağa

Kış ve Su elementi Kara Kaplumbağa hükmü altındadır. 95° 07' arasındadır. Sadalsuud (Arapça'da şansların şansı anlamına gelir) Beta Kova takımyıldızının en önemli yıldızıdır. 8 ile 14'üncü sıra arasındaki Haneleri içerir. 

8'inci Hane 'Güney Kilesi': Olumlu. Jüpiter gezegeni, perşembe günü ve Odun elementine bağlıdır. Tarım işleri, üzüm ve şarapla alakalı aktiviteler için pozitif bir süreç olmakla beraber memur, işçi ve öğrenciler için elverişli bir gündür. 

9'uncu Hane 'Sığırtmaç Oğlan': Olumsuz.  Cuma günü, Venüs gezegeni ve Metal elementine bağlıdır. Bu Hane eski efsanelere göre Sığırtmaç Oğlanın çok sevdiği eşi Dokumacı Kız takımyıdızına (Lir takımyıldızı) bağlıdır. Aşık çift, yeni ve haberiz evliliklerine son derece karşı çıkan Gök İmparatorun emri üzerine Samanyolu ile ayırılır. Ovalarda hayvanlarını güden sığır çobanının imajında olan dokuzuncu Hane, seyahat, yol ve ticaret etkinliklerini temsil eder. Ancak aynı anda çaresi olmayan büyük ve karşılıksız aşkları ve bu günde doğan kişilerin duygusal hayatlarının zor olacağının belirticisidir.

10'uncu Hane 'Dokumacı Kız': Olumsuz. Cumartesi günü, Toprak elementi ve Satürn gezegenine bağlıdır. Astroloji açısından bu yıldıza ilişkin olan sembolik, antik gündönümünde erkeklerin olgunluk ve kızların gösterişli bir çeyiz sahiplenebilmeleri için flüt çalan genç insanlar tarafından yapılan adaklardır. Fakat onuncu Hane aynı anda aile içi çatışma ve fiziksel sorunları temsil ettiği için negatif bir kehanete sahiptir.

11'inci Hane 'Boşluk': Olumsuz. Güneş ve pazar gününe bağlıdır. Geleneksel olarak mezarı simgeler ve ayrıca uzun vadeli aile içi anlaşamamazlık, hastalık ve para kayıplarını temsil eder. Bu gün evlenenlerden doğan çocuklar geçimsiz ya da kötü karakterli olur. 

12'inci Hane 'Çatı': Olumsuz. Ay ve pazartesi gününe bağlıdır. İnşaat yönetenlerin simgesidir. Seyahat edenler için tehlike habercisidir. 

13'üncü Hane 'Ev': Olumlu. Salı günü ve Ateş elementine bağlı olarak yeni işe başlayan insanlar için şans ve zenginliğin garanticisidir. Bu gün özellikle aile içi maddi ya da manevi aktiviteler, çiftler arasında anlaşma ve çocukların ahenkli bir ortamda gelişmeleri için uygundur.

14'üncü Hane 'Doğu Duvarı': Olumlu. Bu Hane Su elementi, çarşamba günü ve Merkür gezegenine bağlıdır. Eski astrolojik anlamı doğrultusunda arşiv ve dükkanları temsil eder. Bilgili ve tüccar kişilere yararı dokunur. Ancak şans, servet ve saygınlık kazanabilmek için yaşlı insanlara büyük özen göstermek şarttır. Bu gün evlenen çiftin doğacak çocukları ailelerine büyük sevinçler, kariyer hayatlarında ya da geçirdikleri sınavlarda önemli başarılar getirir. 

Batı sarayı - Beyaz Kaplan

Beyaz Kaplan sonbahar ve Metal elementine bağlıdır. Ekvator üzerinde yeri 83°. Boğa takımyıldızında bulunur. Ülker en önemli yıldızıdır. 15 ile 21'inci sıra arasındaki Haneleri içerir. 

15'inci Hane 'Diren': Olumsuz. Odun elementi, perşembe günü ve Jüpiter gezegenine bağlıdır. Yeni bir iş girişiniminden kaçınılmalı, eş ya da aile ile ciddi ve derin konulara girilmemelidir. Mahkeme kararları olumsuz sonuçlanabilir. Fiziksel rahatsızlıklar artış gösterebilir. 

16'ıncı Hane 'Küçük Dağ': Olumlu. Venüs gezegeni, Metal elementi ve perşembe günüyle ilişkilidir. Eski zamanlarda hasat dönemlerine bağlı şükran adak törenlerini temsil eder. İyi geçim, aşk, haz ve bollukları simgeler. Bu Hanenin kapsadığı zaman dilimi, bağlı olduğu takımyıldızı tanrıçasının canlılara uzun ömür sağlayan ilaçların yapılış reçetelerini bildiğinden ötrürü, yeni sağlık tedavisine başlamak doğrultusunda uygun bir gün olarak varsayılır.

17'nci Hane 'Mide': Olumlu. Satürn gezegeni, cumartesi günü ve Toprak elementiyle ilişkilidir. Bu takımyıldızının pozitif etkisi, ekin biçme işine, varlıkların birikimine, yatırımlara, ve ticari alışverişlerele ilgilidir. Negatif etkisi cezaevine bağlıdır. Bugün evlenmiş çiftlerin çocukları, hayatlarında güçlü ve itibar sahibi kişiler tarafından koruma altına alınırlar. 

18'inci Hane 'Yedi Kız Kardeş': Olumsuz. Güneş ve pazar gününe bağlıdır. Eski astrologlar bu takımyıldızın ışığının titrek görülmesinin, birilerinin çok yakın bir süre içerisinde korkunç bir düşman akınına uğrayacağının işareti olarak öngörürlermiş. Ayrıca Ülker takımyıldızının göğün gözü ve kulağı olarak sayıldığından dolayı, mahkeme kararlarını kontrol ettiği düşünülür. Bu Hane her daim yaşlı ve çocukların sağlıkları için negatif bir sembolik taşır. Bu günde evlenen kişilerin evlilik hayatları mutsuz olmakla beraber birliktelikleri boşanmayla sonuçlanır. 

19'uncu Hane 'File': Olumlu. Ay ve pazartesi gününe bağlıdır. Avcılığın yanısıra isyan, çatışma ve askeri hareketleri simgeler ancak olumsuz bir gün olarak varsayılmaz. Bu günde doğan kişiler zengin ve uzun ömürlü olur.  

20'inci Hane 'Kaplumbağa Gagası': Olumsuz. Mars gezegeni, salı günü ve Ateş elementine bağlıdır. Semboliği hayvan sürüleridir. Korunmaya muhtaç, yaşlı insan, çocuk ya da evcil hayvanlara ilişkindir. Özellikle bu gün, kesinlikle kanunlara karşı olan bir eylem gerçekleştirilmemelidir. Aksi takdirde büyük bir ölçüde parasal bir kayıp ya da yasal suçlanılmalar ile karşı karşıya kalınabilir.

21'inci Hane 'Avcı': Değişken. Merkür gezegeni, çarşamba günü ve Su elementine bağlıdır. Yapılan işlere göre talih ya da talihsizlik getirebilir. Zeki ve özenli bir şekilde yürütülen profesyonel ya da kültürel aktiviteler desteklenir. Müzakere ya da evlilik için olumlu bir gün değildir. Bu günde evlenen çiftlerin sonu mutlaka ayrılıkla biter.

Güney Sarayı - Kızıl Kuş

Yaz mevsimi ve Ateş elementiyle bağdaşır. Ekvator üzerinde yeri 110° olmakla birlikte en önemli takımyıldızı Suyılanı'dır. 22 ile 28'inci sıra arasında bulunan Haneleri içerir. 

22'inci Hane 'Kuyu': Değişken. Su elementi, perşembe günü ve Jüpiter gezegeniyle bağdaşır. Temizlik, güzellik ve deniz seyahatlerini simgeler. Okul sınavları ve tarım işleri için yararlıdır. Eğlence ya da hareketsizlikten uzak durulmalıdır. 

23'üncü Hane 'Ruh': Olumsuz. Metal, Venüs ve cuma gününe bağlıdır. Ölenlerin ruhlarını, biriktirilmiş varlıkları, gömü ve defineleri simgeler. Sadece ölülere saygı gösteren kişi göğün yardımını alabilir. Mümkün olduğu kadar düğün yapılmamalı. Bu günde evlenen çiftleri sonradan uzun vadeli bir dulluk bekler. 

24'üncü Hane 'Söğüt': Olumsuz. Cumartesi günü, Toprak elementi ve Satürn gezegenine bağlıdır. Eski törenlerde önemli bir role sahip olan ve şevkat ve ağlamayı temsil eden Söğüt ağacının semboliğine göre bu takımyıldız, yakında gözyaşları olacağının habercisidir. Hata ve aksilik getireceğine inanıldığından ötürü herhangi yeni bir işe kalkışılmamalıdır. 

25'inci Hane 'Yıldız Kuş': Olumlu. Pazar günü ve Güneş ışığına ilişkindir. Geleneksel olarak köprü ve geçitleri kontrol etse de, eski Çin'de bu tür alanlar haydutların uğrak yerleri olduklarından ötürü, bu Hane kötü alışveriş ve hırsızlığa bağlıdır. Sadece taşınılmaz ya da ev satın almak için yararlıdır. Düğün yapmak için uygun bir gün değildir. Aksi takdirde gelini önemli hayal kırıklıkları bekler. 

26'ıncı Hane 'Gerilmiş Yay': Olumlu. Ay ve pazartesi gününe bağlıdır. Akrabalarla yemek, kutlama ve bağış yapmak için uygun bir gündür. Bu Hane kaliteli insan ilişkilerinin, iyi yapılmış bir işin hak ettiği bir gelir ile mükâfatlandırılacağının ve kariyer yolunda bir üst basamağa yükseleneceğinin habercisidir. 

27'inci Hane 'Kanatlar': Olumsuz. Merkür gezegeni, Ateş elementi ve salı gününe bağlıdır. Müzik ve sanat ile ilgilenenleri korur fakat aşk için menfidir. Aldatmanın habercisi olabilir.

28'inci Hane 'Yürüyen Yük Arabası': Olumlu. Su elementi, Merkür gezegeni ve çarşamba gününe bağlıdır. Ulaşımı ve ayrıca imparatorun topladığı vergileri temsil ettiğinden dolayı zenginliği simgeler. Araç, seyahat ve kâr sağlayan ticaretleri yönetir.  Doğum, gebe kalma ve evlilikler dahil bu günde başlanan her iş şans ile donatılır ve beklenmeyen verimli sonuçlar verir. Bu gün doğan kişi anne ve babasına göğüs kabarttıracak derecede cesur olur.

© KarmaWeather by Konbi - Tüm Hakları Saklıdır. karmaweather.com internet sitesinde yayınlanan yazı, tasarım ve resimler kısmi ya da bütün olarak izin alınmadan kullanılamaz.