💑 Çin burçlarının uyum tablosu - 12 hayvan burcun arasındaki uyum dereceleri

Çİn takvİmİ burçlarının uyum şeması, daİresel bİr sıralamanın İçİnde yer olan her burcun İkİ dİğer burçla oluşturduğu ve bu sayede 12 burçtan elde edİlen 4 eşkenar üçgene dayalıdır.

Çin takviminin tüm burçları, uyum üçgenleri diye adlandırılan 4 ayrı gruba ayrılır:

1. uyum üçgeni:
Fare, Ejderha ve Maymun
2. uyum üçgeni:
Öküz, Yılan ve Horoz
3. uyum üçgeni:
Kaplan, At ve Köpek
4. uyum üçgeni:
Tavşan, Keçi ve Domuz

📅 Çin burcunu öğren

Her grubun üyeleri yin ya da yang kutubuna ait olmakla beraber kendilerini diğer üyelerle yakınlaştıran ortak kişilik özellikleri ve ilgi alanları taşır. Aşağıdaki tablo burçların uyum derecelerini gösterir.

12 hayvan burcun aşk, iş, dostluk için genel uyum tablosu   © KarmaWeather

12 hayvan burcun aşk, iş, dostluk için genel uyum tablosu © KarmaWeather

Fare, Ejderha ve Maymun  - Çin takviminin birinci uyum üçgeni tablosu   © KarmaWeather

 Fare, Ejderha, Maymun - Yang grubu bİrİncİ uyum üçgenİ.

Fare, Ejderha, Maymun aynı açık yüreklilik, açık sözlülük ve gösteriş merakını barındırır. Üçü de uyanık ve oldukça dışa dönük bir karaktere sahiptirler. Maddiyata zaman zaman gerektiğinden fazla çok önem verebildikleri gibi hedeflerine ulaşmak için hırslı olmaktan çekinmezler. Fakat muvaffak olma doğrultularında sarfettikleri çabalar her daim güvenli şerit çerçeveleri içerisinde değildir. Diğer yandan sabırsız olmaları, girişimde bulundukları bazı projelerde dikkatsizlik sergilemelerine yol açabilir. Yine de  Fare, Ejderha ve Maymun burcu üyeleri, duygularını kontrol altına alabilip orijinal fikir ve arzularını hayata geçirmeye başardıkları vakit, ortaya hiç kimsenin beklemediği ve son derece imrenilen sonuçlar elde etmekte zorlanmazlar.

Öküz, Yılan ve Horoz  - Çin takviminin ikinci uyum üçgeni tablosu   ©  KarmaWeather

Öküz, Yılan, Horoz - Yİn grubu İkİncİ uyum üçgenİ

Öküz, Yılan, Horoz aynı profesyonel değerleri paylaşır. Üçü de ilerledikleri yolda engelleri aşmakta başarılı olmakla birlikte ciddi ve uzun vadeli iş yatırımlarını tercih ederler. Bununla birlikte mantık duygulardan daha önemli bir yere sahiptir onar için. Ayrıca Öküz, Yılan, Horoz burç üyeleri zeka ya da bedensel açıdan epey dayanıklıdırlar. Ancak aynı anda hızlı karar almakta çok iyi oldukları söylenemez. Sorumluluk sahibi olmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilirler. Üçü de uygun vakitlerde son derece sosyal ve şık olabilseler bile fazla gösteriş ve ukala kişilerden haz etmezler.

Kaplan, At ve Köpek  - Çin takviminin üçüncü uyum üçgeni tablosu  © KarmaWeather

Kaplan, At, Köpek - Yang grubu üçüncü uyum üçgenİ

Üçüncü uyum grubunun üyelerini oluşturam Kaplan, At ve Köpek burçları aynı yaşama bağlılık, aynı doğrululuk ve benzer idealleri paylaşır. Üçü de son derece dinç ve hareketli bir yapıya sahiptir. Özellikle yakın çevrelerine karşı talepkâr bir huy tutumu içerisindedirler. Zorla bir yerde tutulmak agresif olmalarını sağlar. Genel olarak her ne kadar asi bir karaktere sahip olsalar da vicdansız oldukları söylenemez. Bu yüzden ki haksızlığa karşı herhangi bir tolerans gösterebilmeleri neredeyse imkansızdır.

Tavşan, Keçi ve Domuz - Çin takviminin dördüncü uyum üçgeni tablosu  © KarmaWeather

Tavşan, Keçİ, Domuz - Yİn grubu dördüncü uyuM üçgenİ

Tavşan, Keçi, Domuz üyeleri, kendi hislerini en etkin bir şekilde okuyabilen ve sonra da bunu yaratıcılığa dönüştürebilen dördüncü uyum üçgeninin mensubudurlar. Dolayısıyla sanat ve estetiğin yaşamlarında önemli bir rolü vardır. Dış görünüşlerine nazaran sağlam bir yapıya sahiptirler. Yeni ortamlara kolay adapte olabildikleri kadar ya da beklenmedik durumlardan faydalanmakta oldukça yeteneklidirler. Yardım alışverişi yapmaktan hoşlanırlar. Huzur ve rahatlık en çok önem verdikleri olgulardandır. Büyüleyici ve kültürlü benlikleri toplum içinde kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olur. Fakat sosyalleşmeye verdikleri değer, yalnızlıktan ürktükleri anlamına gelmez. Yine de hassas ve zarif bireylere özgü olan sıkıntı ve güvensizlik duyguları, kontrol etmeleri gereken başlıca ruh halleri arasında yer alır.

Par KarmaWeather - 26 ağustos 2018
© KarmaWeather by Konbi - Tüm Hakları Saklıdır

Çin astrolojisinde burçlar arası uyum

12 hayvan burcunun uyum üçgenleri sırlaması

Çin burcu Ana element Kutup Uyum
🐭 Fare Su Yang Ejderha, Maymun
🐮 Öküz Toprak Yin Yılan, Horoz
🐯 Kaplan Odun Yang At, Köpek
🐰 Tavşan Odun Yin Keçi, Domuz
🐲 Ejderha Toprak Yang Fare, Maymun
🐍 Yılan Ateş Yin Öküz, Horoz
🐴 At Ateş Yang Kaplan, Köpek
🐐 Keçi Toprak Yin Tavşan, Domuz
🐵 Maymun Metal Yang Fare, Ejderha
🐔 Horoz Metal Yin Öküz, Yılan
🐶 Köpek Toprak Yang Kaplan, At
🐷 Domuz Su Yin Tavşan, Keçi

Çin burcunuzu öğrenin

karmaWeather
Powered by KarmaWeather
Çin astrolojisinde gizli dostlar: Fare ve Öküz, Kaplan ve Domuz, Tavşan ve Köpek, Ejderha ve Horoz, Yılan ve Maymun, At ve Keçi. Elementler (ve onları bağlı renkler) her burcun ana elementini simgeler. Örneğin Ateş Tavşan burcuysanız Çin burcunuzun ana elementi Yin Odun olup, doğduğunuz yıl Ateş elementine aittir.

Çin astrolojisinde gizli dostlar: Fare ve Öküz, Kaplan ve Domuz, Tavşan ve Köpek, Ejderha ve Horoz, Yılan ve Maymun, At ve Keçi. Elementler (ve onları bağlı renkler) her burcun ana elementini simgeler. Örneğin Ateş Tavşan burcuysanız Çin burcunuzun ana elementi Yin Odun olup, doğduğunuz yıl Ateş elementine aittir.

Çin astrolojisindeki gizli dostlar

Aşk ve arkadaşlık uyumu
Çin burcu Gizli dost
🐭 Fare Öküz
🐮 Öküz Fare
🐯 Kaplan Domuz
🐰 Tavşan Köpek
🐲 Ejderha Horoz
🐍 Yılan Maymun
🐴 At Keçi
🐐 Keçi At
🐵 Maymun Yılan
🐔 Horoz Ejderha
🐶 Köpek Tavşan
🐷 Domuz Kaplan

Çin astrolojisi burçları arasındaki temel uyum ve uyumsuzluklar

🐭 Fare ile uyum

Fare seneleri: 
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Çin takviminin birinci burcu Fare ile uyum: Fare, Ejderha ve Maymun birinci uyum üçgenini oluşturur. Öküz Fare burcunun gizli dostudur. Fare ile At burcu ile uyumlu değildir. 

🐮 öküz ile uyum

Öküz seneleri:
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Çin takviminin ikinci burcu Öküz ile uyum: Öküz, Yılan ve Horoz ikinci uyum üçgenini oluşturur. Fare Öküz burcunun gizli dostudur. Öküz ile Keçi burcu uyumlu değildir.

🐯 kaplan ile uyum

Kaplan seneleri:
1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Çin takviminin üçüncü burcu Kaplan ile uyum: Kaplan, At ve Köpek üçüncü uyum üçgenini oluşturur. Domuz Kaplan burcunun gizli dostudur. Kaplan ile Maymun burcu uyumlu değildir.

🐰 tavşan ile uyum

Tavşan seneleri:
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Çin takviminin dördüncü burcu Tavşan ile uyum: Tavşan, Keçi ve Domuz dördüncü uyum üçgenini oluşturur. Köpek Tavşan burcunun gizli dostudur. Tavşan ile Horoz burcu uyumlu değildir.

🐲 ejderha ile uyum

Ejderha seneleri:
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012,2024

Çin takviminin beşinci burcu Ejderha ile uyum: Ejderha, Maymun ve Fare birinci uyum üçgenini oluşturur. Horoz Ejderha burcunun gizli dostudur. Ejderha ile Köpek burcu uyumlu değildir.

🐍 yılan ile uyum

Yılan seneleri:
1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Çin takviminin altıncı burcu Yılan ile uyum: Yılan, Horoz ve Öküz ikinci uyum üçgenini oluşturur. Maymun Yılan burcunun gizli dostudur. Yılan ile Domuz burcu uyumlu değildir. 

🐴 at ile uyum

At seneleri:
1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Çin takviminin yedinci burcu At ile uyum: At, Kaplan ve Köpek üçüncü uyum üçgenini oluşturur. Keçi At burcunun gizli dostudur. At ile Fare burcu uyumlu değildir.

🐐 keçi ile uyum

Keçi (Koyun) seneleri:
1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Çin takviminin sekizinci burcu Keçi ile uyum: Keçi, Tavşan ve Domuz dördüncü uyum üçgenini oluşturur. At Keçi burcunun gizli dostudur. Keçi ile Öküz burcu uyumlu değildir.

🐵 maymun ile uyum

Maymun seneleri:
1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Çin takviminin dokuzuncu burcu Maymun ile uyum: Maymun, Fare ve Ejderha birinci uyum üçgenini oluşturur. Yılan Maymun burcunun gizli dostudur. Maymun ile Kaplan burcu uyumlu değildir.

🐔 horoz ile uyum

Horoz (Tavuk) seneleri: 
1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Çin takviminin onuncu burcu Horoz ile uyum: Horoz, Öküz ve Yılan ikinci uyum üçgenini oluşturur. Ejderha Horoz burcunun gizli dostudur. Horoz ile Tavşan burcu uyumlu değildir.

🐶 köpek ile uyum

Köpek seneleri:
1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Çin takviminin onbirinci burcu Köpek ile uyum: Köpek, Kaplan ve At üçüncü uyum üçgenini oluşturur. Tavşan Köpek burcunun gizli dostudur. Köpek ile Ejderha burcu uyumlu değildir.

🐷 domuz ile uyum

Domuz seneleri:
1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Çin takviminin onikinci burcu Domuz ile uyum: Domuz, Tavşan ve Keçi dördüncü uyum üçgenini oluşturur. Kaplan Domuz burcunun gizli dostudur. Domuz ile Yılan burcu uyumlu değildir. 

© KarmaWeather by Konbi - Tüm Hakları Saklıdır. karmaweather.com internet sitesinde yayınlanan yazı, tasarım ve resimler kısmi ya da bütün olarak izin alınmadan kullanılamaz.