🐮 Öküz + Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık

Çİn takvİmİnİn İkİncİ hayvan burcu Öküz İle Batı astrolojİsinİn 12 burcuyla bİrleşİm.

Öküz burcu seneleri:
25/01/1925 - 12/02/1926
11/02/1937 - 30/01/1938
29/01/1949 - 16/02/1950
15/02/1961 - 04/02/1962
03/02/1973 - 22/01/1974
20/02/1985 - 08/02/1986
07/02/1997 - 27/01/1998
26/01/2009 - 13/02/2010
12/02/2021 - 31/01/2022

📅 Çin burcunu öğren

Koç Öküz

Öküz-Koç bir yandan yeniliğe açık ve lider bir ruhu olan, diğer yandan kararlı ve güçlü bir kişilik çizgilerini birleştiren, oldukça karizmatik bir profili olan bir karakterdir. Dünya'ya adeta bir şeyleri yönetmek için gelmiş olan Öküz-Koç burcu bireyi uzun vadeli mücadelerde başarının yolunu bulmakta zorluk çekmez. Fakat bazen meslek ya da bazen sosyal ilişkilerinde olsun, zaman zaman Öküz-Koç burcu insanı katı bir tutum sergileyebilir. Lakin otorite ya da agresifliği, her iki burçta da gözlemlenen zeki ve marifetli bir üretkenlik sayesinde büyük oranada sınırlanır. Bunun dışında aşk konularında Öküz-Koç burcu insanı duygularını kolay kolay ele vermez. Ancak hayatlarını biriyle birleştirmeye karar verdiği zaman ileri derecede sadık bir eş olmasıyla beraber son derece kıskanç ve sabırsız bir kişiliğe dönüşebilir. Doğal olarak önsezili ve dürüst olan bu burcun bireyi için güven kavramı çok önemlidir. Bununla birlikte  Öküz-Koç burcu insanı kalbinde taşıdıklarını her zaman koruyup sahip çıkmaktan asla vazgeçmez. 

Koç burcu yorumunun tamamını okuyun
🐮 Öküz burcu yorumunun tamamını okuyun

Boğa Öküz

Çin takviminin ve batı astrolojisinin ikinci burçları Öküz ve Boğa birbirlerine son derece benzeyen özellikler taşır. İkisi de inatçı oldukları kadar kararlı tabiatlardır. Dolayısıyla Öküz-Boğa burcunun pratik zekası, uzun vadeli girişimlere düşkünlüğü ve dayanıklığı Çin ve batı astrolojisinin en kuvvetli eşleşmelerinden birisini oluşturur.

Ancak Öküz-Boğa oldukça zeki ve pragmatik olmasına rağmen hayatta ağır adımlarla ilerler. Ancak yaratıcı ve somutlaştırma gücü sayesinde Öküz-Boğa, atılımlarında hedeflediği başarıya ulaşmakta fazla sıkıntı yaşamaz. Sarsılmaz bir dürüstlüğe sahip olan Öküz-Boğa burcu yalan ve riyakârlıktan nefret eder. Bu yüzden sözlü ifadeleri son derece nettir. Duygusal yönden hislerinde samimidir. Birliktelik yaşadığı ilişkiye sadıktır. İhanet ya da sözüne karşı gelindiği an kolay öfkelenebilir. Hiddetlendiği zaman düşmanlarına çok zor anlar yaşatacak kadar takati vardır. Bununla birlikte gururu sarsılma noktasına gelse dahil, bir şeyi aklına koyduğu an kolay kolay fikir ya da vizyon değiştirmez.  Asla unutmayan ve hatta yüksek derecede kinci olduğu da varsayılan Öküz-Boğa burcu bireyi, kendisini zarara uğratan kaynaklardan intikamını, zamanlama gözetlemeksizin bir gün mutlaka alır.

Boğa burcu yorumunun tamamını okuyun
🐮 Öküz burcu yorumunun tamamını okuyun

İkizler Öküz

İkizler burcu insanı,aynı anda birçok aktiviteyle uğraşmayı benimsediğinden ötürü enerjisini kolay yitirebilmeye eğilimi olan bir karakterdir. Öküz ise daha ağır ve daha planlı davranan bir profile sahiptir.

Bu yüzden Öküz burcu, İkizlerin ele avuca sığmayan meraklılığını sınırlandırmakta birebirdir. Bu sayede herhangi bir Öküz senesinde doğan bir İkizler burcu bireyi yaşamına çok daha öngörülü, ağırbaşlı ve sorumlu yaklaşır. İkizler aynı şekilde sert ve katı fikirli olabilen Öküz burcu karakterine geniş bir ölçüde esneklik katar. Ayrıca Öküz-İkizler burcu bireyinin yöntemci ve bir işi yılmadan sonuna kadar götüren kişiliği, kariyerinde başarılı olmasını sağlar. Ancak duygusal konularda sahiplenici ve ihtiyatlı tarafı uzun vadeli bir ilişki açısından sadece kendisiyle aynı değerleri paylaşan, ve hemen hemen kendisiyle aynı kişiliğe sahip olan birisiyle ciddi bir birliktelik kurma istemine yol açar. 

İkizler burcu yorumunun tamamını okuyun
🐮 Öküz burcu yorumunun tamamını okuyun

Yengeç Öküz

Her ne kadar Yengeç burcunun hassasiyeti Çin astrolojisinin ikinci burcu Öküz tarafından sınırlandırılıp bu kişinin başkalarının hissetikleri duygulara karşı ilgisiz ya da kapalı olmasını sağlayabilse de, ve dolayısıyla bu yüzden zaman zaman Öküz-Yengeç insanı katı ve duyarsız bir tabiat olarak algılanabilse de, gerçekte bünyesinde sevdiklerine karşı son derece nazik ve hoş davanan bir ruhu barındırır.

Bununla birlikte Öküz burcunun kararlılığı kapris küpü olan Yengeç burcu ile birleştiği zaman, uzlaşma ve değişikliğe daha az yatkın olmasını sağlar. Ancak yine de faydalı ve faydasız olguları biribirlerinden ayırt edebilme kapasitesi sayesinde Öküz-Yengeç burcu bireyinin mesleki planda başarıları oldukça takdir edilecek cinstendir. Fakat bunu sağlayabilmek için zihin huzuru çok önemlidir. Ayrıca Öküz-Yengeç burcu insanının boş ya da uçarı şeylere büyük bir alerjisi vardır. Bunu dışında aşk konusunda Öküz-İkizler burcu eşine son derece sadık bir profildir. Lâkin sözü dinlenmediği zaman büyük öfkelere kapılma eğilimi olanların başında gelir. 

Yengeç burcu yorumunun tamamını okuyun
🐮 Öküz burcu yorumunun tamamını okuyun

Karma Weather - 12 Ağustos 2017

Aslan Öküz

Aslan çevresine ışık saçarken Öküz sağlam ve stabildir. Bu iki burçta da inatçı, baskın ve uzlaşmaya sıcak bir gözle pek bakmayan bir tabiat vardır. Lâkin ağır ve sebatlı olan Öküz burcu, cesur ve pratik zekalı Aslan burcu ile birleştiği zaman ortaya sözünün eri ve kendinden emin, büyük tehlikeleri bir çizik dahil almadan atlatabilen bir karakter çıkar.

Ayrıca Öküz-Aslan bireyinin insanların güvenini kolay elde edebilen doğal ve muhteşem aurası vardır. Bu aura aynı anda olumsuz karakter belirtilerinin gizli kalmalarını sağlar. İkisi de hırslı olduğu gibi profesyonel alanda baş pozisyonlarda olmaları çok önemlidir. Dolayısıyla Öküz-Aslan burcu insanı ancak ve sadece bu şekilde bilgilerini takım arkadaşlarıyla paylaşmaya yanaşır. Bunun dışında Öküz-Aslan burcu bireyi duygusal olarak çok fazla gösteriş yapmasını sevmez. Fakat bir kere aşık oldu mu ömrü boyunca sadece tek bir kişiyi sevebilir. Karşılıksız bir aşk olasılığında, yaşadığı diğer aşklarında hep aynı kişinin çizgilerini araması zor sevmesinden anlaşılır. 

Aslan burcu yorumunun tamamını okuyun
🐮 Öküz burcu yorumunun tamamını okuyun

Başak Öküz

Öküz-Başak burcu bireyi becerikli ve ilime doyumsuzdur. Cahilliğe ya da bilinçsizliğe tahammülü olmadığı gibi sadece yeni şeyler öğrenince zihinsel olarak tam anlamıyla tatmin olur. Ancak aynı anda insanlara olduğu gibi kendisine karşı da görüş ve tutumlarında katı ve sınırlı bir bakış açısı güdebilen bir karaktere sahiptir.

Öküz-Başak burcu bireyi karşısında aynı hatayı iki kere tekrarlamak oldukça riskli bir davranıştır. Fakat yine de Öküz-Başak bireyi eğlemnesini bilir. Zaman zaman canlı ve kısa süren neşeli aktivitilerde kendini salıverir. Gürültü ve patırdıya gelemez. Yaşlandıkça özellikle kendisinden daha genç olan kişilerle uzlaşım potansiyeli kaybolur. Para biriktirmekte son derece başarılıdır. Dengeli ve bu şekilde mutlu olan Öküz-Başak güvenilir bir profile sahiptir. İnce detaylara dikkat ettiği gibi her işin iyi yapılmasını ister. Hukuk ya da adalet içeren meslekler karakterine göredir. Yalnız aşk ve aile ilişkileri, işten sonra gelir. 

Başak burcu yorumunun tamamını okuyun
🐮 Öküz burcu yorumunun tamamını okuyun

Terazi Öküz

Öküz veTerazi ikileşimi ortaya ciddi, sebatlı, esnek ve uzlaşıma yatkın bir karakteri çıkarır. Terazi burcunun hafifliği Öküz sayesinde şekillenir, ağırlaşır. Rekabetçi ve kritik bir espri taşıyan Öküz-Terazi kendini adeta uğraş verdiği mesleğe adar. Parasal güvenliğe çok önem verir.

Ancak bu hayatı sadece çalışmaktan ibaret olduğu bakış açısı güttüğü anlamına gelmez. Son derece duyarlı ve idellerine bağlı olan Öküz-Terazi zaman zaman hayatın sunduğu güzelliklerden faydalanmasını sever. Sosyal ilişkilerinde dostluklarına yaşamında ayrı bir yeri vardır. Onlara karşı oldukça sadık ve fedakâr olması kendilerine duyduğu güven ile orantılıdır. Bunun dışında ihanete uğrayan bir Öküz-Terazi burcu insanı, Terazi burcunun esnekliği sayesinde bir yandan daha az kin tutan bir profile sahip olurken bir diğer yandan da daha büyük bir affetme gücüne sahip olur. Fakat yine de her ne olursa olsun ayakları yere sağlam basan Öküz burcu insanı, kendisine ya da çıkarkarına yapılan bir yanlışı hafızasından sadece ikna olabileceiği bir açıklama karşısında silmeye yanaşağını unutmamak gerekir. 

Terazi burcu yorumunun tamamını okuyun
🐮 Öküz burcu yorumunun tamamını okuyun

Akrep Öküz

Öncellikle bir Öküz-Akrep burcu insanı, gerçekte kendisinin bile kontrol etmekte zorlandığı kişisel tasalarını tetikleyen sulu gözlü insanlara karşı tahammülsüzdür. Akrep burcu, Öküz burcunun insanlara şüpheli bir tavırla yaklaşma eğilimini ikiye katlar. Çok sosyal bir karakter olduğu söylenemez.

Bir yandan Akrep gibi mücadeleci iken diğer yandan Öküz gibi sağlam bir şekilde stabil olması düşmanlarına karşı amasız ve acımasız davranmasını sağlar. Özellikle yaşamına zarar verici bir karşılık almayacağını bildiği kişilere karşı yönelttiği eleştiriler en yakıcı cinstendirler. Eğer ki açık bir şekilde savaşamaz ise, intikamını kimseye görünmeden ve hayati anlamdan cidden yıkıcı olabilen örnekler arasından seçerek uygular. Aslında oldukça cesur bir tabiatlı olan ve işini son derece dikkat ve özenle yapan bu karakter büyük bir adalet adamı olabieceği gibi tehlikeli bir eşkiya olabilme potansiyelini taşır. Aşıkken tutkulu olduğu kadar kıskançtır. Malını paylaşmasını sevmez. Ne yazık ki ya benimsin ya toprağın cümlesini kuranlar çoğunlukla bu burç eşleşmesi arasından çıkar.

Akrep burcu yorumunun tamamını okuyun
🐮 Öküz burcu yorumunun tamamını okuyun

Yay Öküz

Öküz-Yay açık sözlü, prensip insanıdır. Yay gibi işini bilen, Öküz gibi sağlam bir profildendir. Bu çift kalite onun pragmatik ve son derece açık görüşlü olmasını sağlayan niteliklerdir. Öküz-Yay burcu insanı merhametlidir. Yaşama bağlılığı doğal bir şekilde geleneklerine sahip çıkmasından anlaşılır.

Huzursuz olduğu zamanlar geleceğe endişe ile bakar. Ayrıca derin ve toplumsal olguları incelemeyi seven felsefeci bir tarafı vardır. Öküz-Yay insanı yeni şeyler öğrenimine açık olduğu kadar insanlara yardım etmekten de yanadır. Mesleki açıdan ağır olsa bile oldukça güvenilir bir kişiliğe sahiptir. Adalet hayatta tutunduğu ve inanmak istediği en önemli sütunlardan biridir. Birçok insan gibi onun da adaleti dengesiz olan bir çerçevede mutlu olması neredeyse imkansızdır. Bunula beraber Öküz-Yay burcu bireyi bencil olmamakla birlikte ailesine esen ve stabil bir yaşam sunmak doğrultusunda elinden geleni yapmaktan çekinmez. Aşk hayatın gelince, ilişkilerininin ilk safhalarında partneri tarafından anlaşılması zor bir karakter olarak algılanabilse de evlenip çocuk yaptığında sadık, sorumlu ve koruyucu bir evebeyn potansiyelini ortaya çıkarması herkesin tatmin olmasına neden olur. Sadece duygularının karşılıksız kalmamaları çok önemlidir. Öte yandan Öküz-Yay burcu insanı çok fazla kıskanç bir tabiat değildir. Yalnız her koşulda hak ettiği payı alması, huzurlu süreçlerin en etkin garantileri arasında yer alır.

Yay burcu yorumunun tamamını okuyun
🐮 Öküz burcu yorumunun tamamını okuyun

Oğlak Öküz

Öküz-Oğlak insanı, bu her iki burcun temsil ettiği inatçı bir tabiata sahiptir. Ancak ikisi de sabırlı, çalışkan ve sağlam bir karakterdendirler. İkisie de ince ve kaliteli iş düşkünüdür. Bu birey gençliğinde bile yaşından beklenmedik bir güçte profesyonel bir başarıya odaklandığını belli eder. Son derece azimli olan Öküz-Oğlak insanı, bütün bu kaliteler toplamında mesleki uğraşında yüksek mevkilere ulaşmaya meyilli olur.

Fakat Öküz-Oğlak çevresiyle oldukça dürüst kadar huzurlu bir şekilde çalışabilmek adına yalnız yaşamasını benimseyen bir profili taşır. Bu şekilde mutlu olan Öküz-Oğlak insanı erken evlenmez. Evlense bile konutunda mutlaka kendine ait bir oda ya da bir köşe bulundurur. Ayrıca aile kurduğu kişinin kaprissiz olmasının yanı sıra, ona kedisini tatmin edebilecek ve rahatça çalışabileceği bir genişlikte özgürlük alanı tanıması, birlikteliğinin uzun vadeliği açısından yadsınamaz bir önem taşır. Bunun dışından Öküz-Oğlak burcu insanı bedesel teması çok sevmese bile, onun bu çetin ve sert karakterini kabullen kişi, onun kalın derisinin altında barındırdığı ham madde biçimindeki bütün şehvetli gücünün beraberinde, donanımlı ve asla yılmayan koruyuculuğundan, sınırsız bir şekilde faydalanabilecektir.   

Oğlak burcu yorumunun tamamını okuyun
🐮 Öküz burcu yorumunun tamamını okuyun

Kova Öküz

Bu insan Öküz burcu bireyleri arasında en nazik ve ince olanıdır. Kova-Öküz burcu birleşimi altında doğan kişi ilim ve disiplin kaliteleri gerektiren mesleklere göre bir profile sahiptir. Kova burcunun hayal gücü kuvvetli olması, bu kişinin düzenli olarak yeni uğraşlarla ilgilenmesini sağlar.

Ayrıca bir şeye yatırım yaparken, ya da bir projesini çevresiyle paylaşırken, önceden bütün detayları dikkatli bir şekilde incelemesini gerektirir. Fakat Öküz burcunun aşırı yöntemciliği, zaman zaman bu bireyin girişimlerinin yavaşlamasına sebep olur. Lâkin çalışmalarında ağır olsa bile asla duraklamaksızın ilerler. Ağır ama düzenli ritimi uzun vadeli işlerde başarıya ulaşmasını sağar. Bunun dışında Öküz-Kova burcu inanı karizmatik bir yapı olduğu kadar değişken bir tabiata sahiptir. Bu ikilem, yaşam tarzı konusunda zor uzlaşıma varmasının asıl kaynağıdır. Ayrıca özünde inatçı ve mucit bir ruh bulundurduğundan ötürü, kendisine bir hedef belirlediği zaman kolay kolay yolundan vazgeçmez. Bundan başka Öküz-Kova burcu insanı duygusal konularda zaman zaman alıngan davranabilir. Birşeye kızdığı zaman kozunu paylaşma şekli, hararetli bir tartışmadan çok, belirsiz bir uzunlukta olan soğuk bir sessizliğe gömülme tekniğidir. 

Kova burcu yorumunun tamamını okuyun
🐮 Öküz burcu yorumunun tamamını okuyun

Balık Öküz

Bu birleşimde Balık burcu dayanıklık kazanırken Öküz burcu daha gizemci olur. Öküz-Balık burcu insanı hangi sosyal tabakaya ait olursa olsun, her daim karşısındakine saygı ile yaklaşır. Fakat gösterdiği nezaketin karşılığını alamadığı an bir anda alıngan bir tabiata dönüşebilir. Bu insan dengeli ve disiplin sahibi olmakla beraber oldukça pratik fikirlidir.

Balık karakterinin utangaçlığı ile Öküz burcunun yavaşlığı birleşince ortaya ilk bakışta pek de olumlu sayılabilen bir sonuç çıkmaz. Fakat biraz incelendiğinde bu karışımın aslında son derece faydalı bir sezgi ve öngörü gücü yarattığı anlaşılır. Kritik seçimlerde bir Balık-Öküz burcu insanının görüşü, gerçekte göründüğünden çok daha fazla değer içerir. Balık-Öküz burcu insan gönül işlerinde oldukça sıcak ve duygusal bir yürektir. Ancak sevgi konularında sadece onu bekleyen ve güvenini kazanan kişilere hislerini açar. Ve dolayısıyla ancak bu koşulda yaşamında onu defalarca felce ya da duraksamaya uğratmış korkularından arınıp, aşkını sonuna kadar yaşayabilir. Bununla birlikte sevdiklerine karşı her zaman iyi niyetli bir tutum içerisinde olan Öküz-Balık burcu insanı, düşmanlarının üstesinden gelmek için hileye başvurmaktan çekinmez.

Balık burcu yorumunun tamamını okuyun
🐮 Öküz burcu yorumunun tamamını okuyun

© KarmaWeather by Konbi - Tüm Hakları Saklıdır. karmaweather.com internet sitesinde yayınlanan yazı, tasarım ve resimler kısmi ya da bütün olarak izin alınmadan kullanılamaz