5 element - Ateş, Toprak, Metal, Su ve Odun elementleri evrenin döngüsel enerjilerini simgeler

Çin geleneksel evrenbilim ve felsefi kavramlarını oluşturan 5 element (Wu Xing) Çin astroloji uygulamasında kullanılır.

📅 Çin burcunu öğren

Elementlerin yin ve yang kutupları vardır. Zaman akışında aralıksız döngü içerisinde olan elementler, birbirlerini takip eder.

Etkileşim tablosu elementlerin üretme, zayıflatma da yok etme evrelerini özetler.

Aşağıdaki element tabloları ise elementlerin genel ve karakteristik verileri ile birlikte yapıcı ve yıkıcı döngüleri üzerine bilgi verir.

Çin burcunuzu öğrenin

karmaWeather
Powered by KarmaWeather

Ateş, Toprak, Metal, Su ve Odun enerjileri Çin astrolojisi yanı sıra, Feng Şui, Bagua, Çin tıbbı, müzik, akupunktur, askeri strateji veya dövüş sanataları gibi birçok farklı alanlarda kullanılır.

Karma Weather - 19 Ekim 2015

🌳 Odun Elementi

Çin takvimine göre doğum tarihinde Odun elementi yoğun olan kişi yaratıcı, uzun ömürlü, erdem, cömert ve harektli kişiliği ile öne çıkarlar. Bu insan kurallara uyan dürüst bir zihin yapısına sahip olmakla beraber ahlaki değerlerinin seviyesi, inancı ile orantılı bir şekilde ölçülebilen bireydir. Yenilikçilik doğasında bulduğu gibi yaratıcılığı genel olarak ortalamanın üzerindedir. Doğa ve hayvanlara büyük bir sevgi besleyen Odun karakteri, içsel dengesini sadece sakin ve huzurlu ortamlarda bulabilir.  

Hayata bakış açısının geniş ve canlı olmasının yanı sıra Odun elementi taşıyan insan aynı anda birçok farklı alana ilgi duyabilir. Gençliğinde tüm yüreğiyle ve son derece azimle başladığı projeleri yarım bırakabilmiş olsa dahil, olgunlaştıkça daha sabırlı ve daha bitirici olmayı başarır. 

Odun elementi profili iş konusunda dağınık görünse de gerçekte gayet organize olabilen bir zihniyettedir. Takım işlerinin huzurlu bir atmosfer ortamında düzgün planlanmaları, kendisinin daha üretken olmasını neden olur. En nefret ettiği şey iş yerinde tepesinde yaptıklarını gözetleyen bir şefi olmasıdır. Böyle bir şekilde strese sokulan Odun elementi bireyi, normalde düzgün yaptığı işlerde bile hata yapmaya başlar ve üretiminde motivasyon ve kalite düşüşü yaşadıktan sonra iş değiştirmeye yönelir.

Odun elementi yoğun olan kişi hayatın kendisine sunduğu güzelliklerden yararlanmayı çok sever. Fakat bazen zihin ya da bedenini hoş tutan bazı nimetlerden aşırı yararlanma eğilimi vardır. Bu yüzden zaman zaman giyim ve kuşamına özen göstermeyebilir ve gereksiz yere kendi öz benliği hakkında temelsiz algılar yaratabilir.

Doğal olarak dünyaya açık, hoşgörülü, aşkta sadık ve koruyucu olan Çin astrolojisi enerji temasında Odun elementi yoğun birey, ahlaki yargının baskın olduğu toplumlarda bulunan geleneksel örf ve adetlere ayak uydurmakta oldukça zorlanır. Bununla birlikte yaptığı işlerde terslenir ya da ilerlediği yollarda engellenirse, inşaa ettiklerini tehlikeye atsa bile büyük öfke krizlerine girmekten kendini alıkoyamaz. Dolayısıyla kimsenin işlerine karışmadığı müddet, ilerlerme ve başarıya ulaşım, onun için çok zor değildir.

KİŞİNİN ÇİN ASTROLOJİSİ TEMATİĞİNDE ODUN ELEMENTİNİN YETERSİZ YA DA AŞIRI BİR SEVİYEDE OLMASI

Bir insanın Çin takvimi doğum tarihinde toplanan elementler arasında Odun elementi yok ya da yetersiz bir seviyede ise, kişi asosyal ya da içine kapanık olabilir. Ayrıca kişi çift karakterli ya da çeşitli tik sorunlarına meyilli olabilir.

Odun elementinin aşırı bir seviyede olması ise, kişide fobi, kontrolsüz öfke, cinsel isteksizlik gibi sorun yaşamasına yol açabilir. 

Yaratıcılığın elementi olan Odun elementinin dengesizliğinden kaynaklanan olumsuz enerjiden arınmak doğrultusunda bazı sanat içeren belirli profesyonel aktivitelere yönelebilinir. Yapıcı ve verimli bir enerji için dekorasyon, moda, grafik tasarım ya da müzik gibi alanlar bunu sağlayabilecek alanlardan birkaçını oluşturur. 

🔥 Ateş elementi

Çin astrolojisine göre doğum tarihinde Ateş elementi dominant olan kişinin karakteri cesurluğu, girişkenliği ve insanlara açık yönüyle ön plana çıkar. 

İletişim becerisi çok güçlü olan Ateş elementi bireyi herhangi bir neden doğrultusunda insanları aynı çatı altında toplamakta zorluk çekmez. 

Büyük bir ölçüde maceracı, tutkulu ve coşkun olan bu insan geniş bir espri anlayışına sahip olmakla beraber son derece cömert, asil duruşlu ve karizmatik bir karaktere sahiptir. Genel olarak aksiyonsuz bir yaşam tarzı yürütmemesinin yanı sıra sınırsız gibi görünen hırs ve başarı tutkusu vardır.  

Olumlu, canlı, egemen ve doğal olarak öncü olan Ateş elementi bireyi insanların güvenini kolay bir şekilde kazanır. Ancak benliğinde söyleşi ve bilgi alışverişine açık olan bir zihniyeti barındırıyor gibi görünse de, gerçekte sadece kendi görüş ve bakış açısına güvenir. 

Bir işe başlamayı, onu ilerletmeyi, ya da yüksek hedefli projelere yeniden bir soluk vermek yetenekleri arasındadır. Fakat aynı anda dikkafa olmasıyla beraber süreklilik ve yoğun uğraş gerektiren işlere kalkıştıktan sonra girişiminin başarlıyla sonuçlanması için son derece önemli olan ince detayları göz ardı etme huyu vardır. 

İyi bir konuşmacı olduğundan ikna etme kapasitesi yüksektir. Ayrıca beyninde her daim yeni bir fikir bulundurur. Fakat yenilik arzusu çok fazla güçlü olduğu için zaman zaman çıkarlarını gereksiz bir şekilde riske atabilir. Lakin art arda başarısızlığa uğrasa dahi, yaptığı işlerde onaylanma gereksiminin kuvveti, Ateş elementi bireyinin çok vakit kaybetmeden yeniden bir işe kalkışmasına sebep olan temel kaynaktır. 

Hep kendi fikrini dayatma eğilimi ve sağlam kararlılığı zaman zaman Ateş elementi insanının çevresini yorabilir. Ama her ne olursa olsun asla sarsılmayan tutkusu sayesinde Ateş elementi insanı en sert muhalefeti bile ikiye bükmeyi başarmakta zorluk çekmez.

KİŞİNİN ÇİN ASTROLOJİSİ TEMATİĞİNDE ATEŞ ELEMENTİNİN YETERSİZ YA DA AŞIRI BİR SEVİYEDE OLMASI

Bir insanın Çin takvimi doğum tarihinde toplanan elementler arasında Ateş elementi yok ya da yetersiz bir seviyede ise, ciddilik sorunu yaşayabilir. İnsan içinde varlığı hemen fark edilmeyebileceği gibi spontane bir şekilde ilgi odağı olmakta zorlanır. Kendini ifade etmekte sıkıntı yaşayabilen bu kişinin karakteri neredeyse silik olarak tanımlanabilenecek bir özelliğe sahip olabilir. 

Ateş elementi aşırı bir seviyede olmasının sonuçları, dikkatsizlik, histeri, sivri karakter ya da despotik eğilimler olabilir. 

Dengesiz Ateş elementinin sebep olduğu negatif enerjinin giderilmesi için sanatsal bir aktiviteler birebirdir. Müzik, şarkı sözleri yazmak ya da söylemek, tiyatro ve komedi gibi alanlar bunu mümkün kılabilecek başlıca alanları oluşturur. 

🗿 Toprak elementi

Doğum enerji haritasında Toprak elementi çok olan kişiler çevrelerine karşı hassas ve duyarlıdır. Toprak dengenin, sağlamlığın ve verimliği sağlayan temel kaynaktır. Toprak elementinin bünyesinin derinliği ve yoğunluğu, karakter anlamında içebakış ve ciddiyeti temsil eder. Yapıcı döngü çemberinde Toprak, Ateş elementi tarafından yaratılır. Olumsuz açıdan Toprak ağırlığı, dikbaşlılığı ve maddeciliği simgeler.

Toprak merkezi element olarak, denge ve sabitliği temsil ettiği gibi pragmacılık, kavrayış, analiz ve öngörü kalitelerini içerir.  

Astral temasında Toprak elementi çoğunlukta bulunan kişi dayanıklı ve güçlü karakterlidir. Bilgeliği yakında bulunanların huzurlu olmasını sağlar. Fakat aynı anda tutuculuğa da eğilim gösterebilen Toprak kişi alışkanlıklarının değiştirilmesinden hoşlanmaz.  

Toprak kişi seçimlerinden son derece emin olmasına rağmen oldukça çekingendir. 

Hayatta kendince derlediği ve kendine harfiyen uyguladığı zeki talimatlar sıralamasına göre ilerlemesi hedeflerine ulaşmasını sağlar. Daha çok uzun vadede gerçekleştirilebilecek somut aksiyonlar tarafından ilgilenir. Zaman zaman inatçlığından ötürü eleştirilebilir. 

Öngörü, azim ve Toprak elementinin başta gelen kaliteleri arasındadır. Tıpkı yaş ya da kuru toprak gibi doğum tarihinin içerdiği diğer elementlere göre Toprak elementi insanı, ya cömertlik ve ruhanilikten yana bir ruha sahip olur ya da sıkı ve materyalist bir kişilik olarak ortaya çıkar. 

Çoğu zaman gereksiz yere endişe etmek doğasında bulunduğundan ötürü hakiki olan zor anlarda, haddinden fazla kötümser bir tutum sergiler. Öte yandan hesap ve organizasyon işlerinde oldukça başarılı olan Torak karakteri hiç bir şeyi kolay kolay unutmaz. 

 KİŞİNİN ÇİN ASTROLOJİSİ TEMATİĞİNDE TOPRAK ELEMENTİNİN YETERSİZ YA DA AŞIRI BİR SEVİYEDE OLMASI

Toprak elementi eksik olduğunda ortaya dikkatsizlik, kilo sorunları, hastalıktan aşırı bir derecede korkma, bunalım, psikolojik hassasiyetin yanı sıra düzensizlik, sosyal ve arkadaş ortamlarında adaptasyon sorunu, başkalarının duygularını önemsemeyecek kadar ilgisizlikten kaynaklanan bilinçlice yanlızlığı seçmek gibi sorunlar çıkar. 

Çin takvimi eneji haritasında Toprak elementi ortalamadan çok fazla bir seviyede olduğunda ise tutuculuk, aşırı kuşkulanma gibi sorunlar ortaya çıkar. Sosyal hayattan kendini soyutlayan birey paranoyak bir karatere bürünebilir.  Eksik ya da fazla Toprak elementin yarattığı negatif ektilerin arındırılması doğrultusunda sanat içeren aktiviteler birebirdir. Tasarım, mimarlık, ressamlık, heykeltraşcılık, seramik ya da sanat zanaatçılığı bunlardan sadece birkaçıdır. 

🔧 Metal elementi

Koruyucu kalkan ya da keskin kılıçların malzemesi olan Metal elementi dayanıklık, parlaklık, sadakat ve eğilmezliği temsil eder.

Metal kişi titiz, kesin, korkusuz, hesaplayıcı ve son derece zariftirler. Uzun vadeli yatırımlı projelere girişmekten çekinmez. Hedefleri doğrultusunda zihininde belirlediği şemaya göre, uzlaşma ve ödün vermeleri reddederek, tereddütsüz bir şekilde hareket eder. Neredeyse pülsyonel bir psikolojik güç tarafından yönetilen Metal kişi, yasaklı ve aksiyonsuz bir yaşam tarzı düşünemez. 

Metal elementi hangi Çin burcu ile eşleşirse eşleşsin, insanını parayı ve ondan kaynaklanan gücü seven, hırslı birer birey olarak yontar. Radikal fikirlerin birlikteliğinde kendisini ancak somut bir var olma içinde iyi hisseder. Anlaşma ya da çatışma anlarında, tükenmez enerjisi beraberinde gösterebileceği çaba kadar duruma göre okşayıcı ya da kesici olabilen dilini de, karşı taraftan asla esirgemez.

Engel tanımaz olan Metal profili hayatta bireysel ilerlemeyi tercih eder. Mümkün oldukça kimseden yardım istemez.  Başarıya giden her yol kimi Metal karakterine göre mübah olabileceği gibi, geçmişi üzerine bir çizgi çekmek de kimi Metal kişi için başvurulacak seçenekler arasında yer alır. Son derece gerçekçi, kararlı ve zaman zaman radikal da olabilen Metal karakteri kendi işini kendi halleder. Yine de bir konu hakkında başkalarının görüşlerine bakmaksızın önce kendi öz analiz ve sağduyusuna itaat eder. Kuşku ve paranoyaklık duyguları kişinin doğum temasındaki Metal seviyesine göre kendini gösterir. 

KİŞİNİN ÇİN ASTROLOJİSİ TEMATİĞİNDE METAL ELEMENTİNİN YETERSİZ YA DA AŞIRI BİR SEVİYEDE OLMASI

Bir işi yarına bırakma, kararsızlık, öngörü yetersizliği ve yaşama dair olan yaklaşımın somutsuzluğu Metal elementi eksikliğinin belirtisidir. 

Paranoyaklık, aşırı sertlik ve radikallik doğum enerji temasında Metal elementinin yüksek dozda olduğunun habercisidir. 

Eksik ya da fazla olan Metal elementinden kaynaklanan negatif enerjinin yapıcı ve yararlı bir şekilde arındırılması için sanat içerikli uygun profesyonel aktiviteler : dans, koreografi, moda, stil uzmanlığı, sarraf, kuyumcu. 

💧 Su elementi

Beş element arasında Su en soğuk ve en koyu olan elementtir. Hassasiyeti, güçlü sezgileri ve derin duyguları temsil eder. Çin takvimine dayalı doğum elementi haritasında Su elementinin çoğunlukta olan birey, yumuşak, kurnaz, iyi yürekli, uzdilli, sempatik ve ölçülü olur. Son derece sosyal ve kavrayışlı olan Su elementi insanı, çevresini gözlemleme kabiliyetinin oluşturduğu destek yardımında neredeyse daha gerçekleşmemiş olayları dahil öngörebilme kapasitesine sahiptir. Bu yüzdendir ki psikolog, tedavi uzmanlığı, insan kaynakları ya da eğitim danışmanlığı gibi kişilere hayat seçeneklerinde eşlik etmeye dayanan meslek dallarında yeteneklerini kullanabilir. Fakat Su elementi, rekabet gerektiren ortamlarda dayanıksızdır. 

Su elementi karakteri, insanlarla ilişkileri iyi olduğu müddet sakin, huzurlu ve yardıma açık bir tavır takınır. Ama unutmamalıdır ki, özellikle kendi vizyonlarını uygulatma doğrultusunda, dolaylı bir şekilde zihinleri fikir yönünden ektileyebilme kabiliyeti oldukça yüksektir.  

Çünkü uyuyan bir su gibi pasif görünen ama adaptasyon kapasitesi oldukça güçlü olan Su elementi karakteri asla herkes önünde ilan edilmiş bir çatışmaya girmez. 

Su elementi karakteri kargaşa ya da anlaşamamazlık yaşadığı durumlarda, sabırlı bir şekilde karşısındakini yıpratma savaşına sokar. Bu becerisi, savunma sisteminin en başarılı ve önemli kozlarındandır. İlaveten karşılaştığı sorunların kaynaklarına ihtiyat ve belagati sayesinde daha kolay ulaşır. Tüm bunlar problemleri daha etkili bir şekilde çözme olanakları yarattığı gibi herhangi bir harekette bulunmadan evvel, hedef ve çıkarlarına uygun bir tabanın ön hazırlama işlemine yarar. 

Zaman zaman Su elementi bireyi hoşgörü kavramını abarttığından ötürü kendi kendini başını aşan çıkmazlara sokabilir. Üstelik doğal olarak gizemli olan bu elementin temsil ettiği insan depresyona eğilim de gösterebilir. Öte yandan kararsızlık ve özellikle gereken yerlerde sertlik gösterememesi, huzuru çok seven Su elementi karakterinin sıkıntı yaşamasına sebep olur. 

KİŞİNİN ÇİN ASTROLOJİSİ TEMATİĞİNDE SU ELEMENTİNİN YETERSİZ YA DA AŞIRI BİR SEVİYEDE OLMASI

Çin takvimi element temasında Su elementi yetersiz bir seviyede olan karakter isteksizlik, kolay pes etme, tembellik gibi gelişimine zararlı davranışlar sergileyebilir. 

Su elemetinin aşırı dozda bulunduran kişi ise tutarsızlık, mani rahatsızlığı, takıntı krizleri, fobi ve gizli korkular gibi sorunlarla karşılaşabilir. Ayrıca eleştiriye tahammülsüz olabilir. Kişinin astrolojik doğum temasında eksik ya da fazla bulunan Su elementinden kaynaklanan negatif enerjinin arındırılması için birkaç yararlı ve yapıcı aktivite önerileri: Senaryo hikaye ya da roman yazarlığı, şiir yazma, edebiyat gösteri sanatları.

© KarmaWeather by Konbi - Tüm Hakları Saklıdır. karmaweather.com internet sitesinde yayınlanan yazı, tasarım ve resimler kısmi ya da bütün olarak izin alınmadan kullanılamaz