Kolor piór anioła stróża i ich znaczenie

Anielskie pióra, ich kolory i ich sekretne znaczenie: odkryj ukryte przesłania swojego anioła stróża
Par KarmaWeather - 6 marca 2022
© KarmaWeather autorstwa Konbi - Wszelkie prawa zastrzeżone

Co to jest pióro anioła?

Pióro anioła jest symbolicznym przedstawieniem komunikującej się obecności aniołów na ziemi.

Niespodziewana obserwacja wirującego na niebie piórka, umieszczonego na parapecie okna lub leżącego delikatnie u naszych stóp podczas spaceru, jest możliwym sygnałem komunikacji od Anioła Stróża do naszej uwagi. Anielskie pióro jest środkiem łączącym niebo i ziemię, świat duchowy i świat materialny.

Jakie jest symboliczne znaczenie piór?

Prawdziwi orędownicy Boga z ludźmi, aniołowie są życzliwymi posłańcami naszych próśb do Stwórcy. Aniołowie stróże interweniują przychylnie po naszych oracjach i modlitwach, nie dlatego, że są z natury życzliwi dla nas, ale dlatego, że w ich anielskiej naturze leży odpowiadanie na nasze prośby. Najwyższe boskie istoty, ich misją i obowiązkiem jest pomaganie nam przez niesienie nam swoich łask, zwłaszcza gdy ich wzywamy.

Należące do świata duchowego odpowiedzi aniołów na nasze modlitwy można interpretować w świecie fizycznym poprzez manifestację subtelnych sygnałów (na przykład obecność piór) lub nawet w strefach przejściowych między dwoma światami (sny, lustra, miejsca święte).

Dla 3 religii Abrahamowych (judaizm, chrześcijaństwo, islam) skrzydła ptaka, a co za tym idzie pióra, zawsze były kojarzone z symbolicznym przedstawieniem aniołów. Historycznie rozróżnienie pomiędzy grupami aniołów (9 chórów aniołów) dokonywane jest głównie na podstawie liczby par skrzydeł, ale także ich atrybutów mocy (miecz, berło, płomienie…). Jednak ikonografia aniołów, zarówno na Zachodzie (katolicy), jak i na Wschodzie (prawosławni chrześcijanie), nie pozwala na jednoznaczne określenie koloru czy barw symboliczny