Jak przywołać swojego anioła stróża?

Jak komunikować się ze swoim aniołem stróżem? Dowiedz się, jak skontaktować się i porozmawiać ze swoim Aniołem Stróżem i jak zinterpretować znaki jego odpowiedzi na twoje modlitwy.
Par KarmaWeather - 15 listopada 2021
© KarmaWeather autorstwa Konbi - Wszelkie prawa zastrzeżone

Specjalni posłańcy między Niebem a Ziemią, anioły są wyższymi istotami stworzonymi przez Boga, aby działać dyskretnie z ludźmi, przekazując ich prośby i zaspokajając ich łaskami i dobroczynnymi mocami. Kluczowe postaci w tradycji hebrajskiej, anioły odgrywają również ważną rolę dla dwóch pozostałych religii Księgi, chrześcijaństwa i islamu.

Wezwany anioł stróż używa swoich mocy, aby oświecić mężczyznę lub kobietę, którzy go wzywali. Jeśli ich o to poprosimy, każdy anioł może wnieść swoje światło i swoje moce, ale także przekazać innym aniołom o bardziej dostosowanych cnotach wyrażone potrzeby.

👼 Znaczenie i pochodzenie aniołów

Kim jest mój anioł stróż według mojej daty urodzenia?

Dzięki kalendarzowi aniołów, możesz szybko zidentyfikować imię swojego anioła stróża od daty urodzenia. Kiedy jego imię zostanie ci objawione, będzie ci łatwiej zwracać się do niego bezpośrednio poprzez modlitwę.

Jak poznać mojego anioła stróża?

Zgodnie z tradycją specyficzną dla chrześcijaństwa, każdemu człowiekowi w chwili narodzin przypisywany jest wyjątkowy anioł stróż i towarzyszy mu aż do ostatniego tchnienia. Można zatem uznać, że oprócz anioła stróża tradycji kabalistycznej, którego identyfikacja jest skorelowana z kalendarzem gregoriańskim zgodnie z ustaloną z góry pozycją zodiakalną, przy narodzinach jest nam również przydzielony anioł stróż na wyłączność.

Z drugiej strony imię tego osobistego anioła stróża pozostaje tajemnicą, którą tylko on może zdecydować się ujawnić osobie, która jest pod jego życzliwą opieką.

Musisz sam zadać pytanie o jego imię, a następnie zinterpretować odpowiedź. Bo komunikacja z Twoim Aniołem Stróżem opiera się na podejściu empirycznym, specyficznym dla każdego z nas, w zależności od naszego stopnia wrażliwości i otwartości na świat duchowy.

W każdym razie, jeśli weźmiemy pod uwagę zarówno tradycję hebrajską, jak i chrześcijańską, można sądzić, że mamy u boku co najmniej dwóch aniołów stróżów, którzy nad nami czuwają. Z drugiej strony, jeśli w swojej praktyce przyzwyczaisz się do częstszego wzywania konkretnego anioła lub jeśli twoje myśli nieodparcie przyciągają cię do niego, możesz równie dobrze zdecydować się włączyć go do swojej osobistej kohorty aniołów stróżów.

Metody wzywania aniołów

Aniołowie to nadrzędne istoty duchowe, które dzielą z Bogiem dar wszechobecności, to znaczy potrafią być obecni w kilku miejscach jednocześnie, w tym samym czasie. Tak więc żaden anioł nie może twierdzić, że jest zbyt zajęty, aby słuchać twoich ślubów. Ponadto, Prawo Kosmiczne wymaga, aby wyższe istoty życzliwie odpowiadały na prośby najmłodszych. W ten sposób aniołowie przewyższający ludzi są ich sługami.

Kiedy wezwać mojego anioła stróża?

Nie ma idealnego czasu na nawiązanie kontaktu ze swoim aniołem stróżem, nawet jeśli chwile samotności i ciszy są naturalnie najbardziej odpowiednie. W każdej sytuacji, nawet najbardziej zdezorientowany, twój anioł może cię widzieć i słyszeć. Z drugiej strony najlepiej jest znaleźć ciche i spokojne miejsce, gdy chcesz przywołać anioła, na przykład w swoim łóżku tuż przed zaśnięciem.

Jak wezwać mojego anioła stróża?

Istnieją różne metody przywoływania i komunikowania się ze swoim aniołem stróżem lub jakimkolwiek innym aniołem, którego cechy odpowiadają życzeniom, które mają być wyrażone. Wśród tych technik możemy zauważyć:

 • Modlitwa: ciche sformułowanie ślubu w połączeniu z odmawianiem modlitwy lub psalmu dotyczącego powołanego anioła
 • Medytacja: mantryczne powtarzanie imienia anioła podczas sesji medytacyjnej
 • Pisanie automatyczne: po sformułowaniu pytania, cichego lub napisanego, daj się poprowadzić po kartce papieru, aż pojawią się rysunki lub teksty

Pamiętaj, że modlitwa, nadprzyrodzony akt dialogu bezpośrednio z boskością, jest najczęstszą tradycyjną metodą wzywania mocy twojego anioła stróża. Możliwe jest również poproszenie powołanego anioła o wstawiennictwo u innych aniołów, których moce odnoszą się bardziej konkretnie do wyrażonej prośby.

Jak przywołać swojego anioła stróża?
Anioł Stróż Boży: Metody inwokacji i interpretacji przesłań

O jaką pomoc mogę poprosić mojego anioła stróża?

Nie zadajesz swojemu aniołowi stróżowi żadnych pytań ani życzeń, które mogą ci się przyjrzeć. Aniołowie są orędownikami między ludźmi a Bogiem, obdarzonymi szczególnymi mocami, którymi pragną dzielić łaski dla mężczyzn i kobiet, którzy wyrażają prośbę. Jeśli w każdej chwili możemy do nich wezwać (pamiętajmy raz jeszcze, że mając dar wszechobecności nie można im przeszkadzać), rodzaj pomocy, o którą można ich poprosić, musi być wyłącznie życzliwy.

Na przykład możesz modlić się za pośrednictwem swojego anioła stróża (lub dowolnego innego anioła, a nawet zgromadzenia aniołów, które specjalnie zwołujesz) o pomoc w:

 • Zdać egzamin
 • Znaleźć prawdziwą miłość
 • Zarabiać pieniądze
 • Znaleźć pracę
 • Podróżować bezpiecznie
 • Zachować lub odzyskać zdrowie
 • Szczęśliwe małżeństwo
 • Ochrona rodziny i dzieci
 • Korzystny ruch
 • Udany biznes

Twoje życzenie może dotyczyć bezpośrednio Ciebie lub być przeznaczone dla kogoś innego, niezależnie od tego, czy znasz tę osobę bezpośrednio, czy nie. Ludzie, którzy są znani ze swojej jakości mediumistycznej komunikacji z aniołami, często działają jako przekaźniki dla tych, którym zdecydują się pomóc. Nie do pomyślenia jest rozważanie jakiejkolwiek transakcji finansowej w zamian za tę usługę, ryzykując całkowite zniekształcenie wszelkich anielskich wysiłków komunikacyjnych.

Pełna lista aniołów i ich mocy

Jak komunikować się ze swoim aniołem stróżem?

Po wyrażeniu życzenia komunikacja może zostać zakończona dopiero po udzieleniu odpowiedzi. Musisz być zdolny do wielkiej cierpliwości i wypatrywać dziwnych lub niezwykłych znaków, które mogłyby zakłócić twoje codzienne życie w dniach następujących po twojej prośbie do anioła stróża.

Jest oczywiste, że czas aniołów nie jest czasem ludzi. Nasze biologiczne ograniczenia zmuszają nas do ciasnej czasowości, która musi wydawać się niemal natychmiastowa dla spojrzenia nieśmiertelnego anioła. Dlatego ważne jest, aby nie oczekiwać odpowiedzi w ciągu kilku minut od wezwania swojego anioła stróża, podobnie jak jest mało prawdopodobne (ale nie niemożliwe), że jego odpowiedź zostanie wyrażona przez twój własny wewnętrzny głos. Średnio uzyskanie odpowiedzi zajmuje maksymalnie 5 dni, podobnie jak lepiej jest poczekać 5 dni, aby poprosić o nową prośbę lub odwołać się do innego anioła.

Aby ułatwić interpretację odpowiedzi twojego anioła stróża, szczególnie dla tych, którzy są nowicjuszami w tym duchowym ćwiczeniu, wskazane jest sformułowanie pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie.

Interpretacja i znaczenie anielskich przesłań

Jak interpretować orędzia aniołów?

Anioły, będąc istotami czysto duchowymi, nie mogą komunikować się bezpośrednio ze światem fizycznym lub robią to w sposób subtelny. Jeśli nasze ciało oferuje nam, dzięki naszym zmysłom, narzędzia niezbędne do doświadczania materialności żywych i nieożywionych, zbyt często zapominamy, że my również jesteśmy obdarzeni wyjątkowym duchem, zdolnym do przekraczania drzwi duchowości.

Nasz mózg nieustannie interpretuje wszystkie sygnały sensoryczne, które otrzymuje ze świata zewnętrznego, mając na celu wyłącznie ochronę nas przed niebezpieczeństwami i pomoc w zaspokojeniu wszystkich naszych egzystencjalnych potrzeb. To, co widzimy, dotykamy, smakujemy lub słyszymy, jest formą determinizmu. To właśnie przeszłe doświadczenia naszych rodziców i ich przodków zadecydowały o naszym sposobie widzenia i rozumienia świata, poczynając od nauki języka ojczystego.

Aby zrozumieć odpowiedź swojego anioła stróża na twoją modlitwę, musisz umieć rozszyfrować sygnały. W tym celu musimy powierzchownie oduczyć się niezliczonych kulturowych ograniczeń, z których jesteśmy zapożyczeni i które zwykle służą nam do zrozumienia naszego codziennego życia tak spokojnie, jak to tylko możliwe.

W ciągu kilku godzin następujących po złożeniu prośby i przez okres 5 dni wypatruj najmniejszego nietypowego znaku w swoim otoczeniu. Możliwe rodzaje wiadomości to m.in.:

 • Sen
 • Przechodzące dreszcze
 • Poczucie deja vu
 • Kształt chmury
 • Godziny lustrzane
 • Niezwykłe zachowanie zwierzaka
 • Obecność puchu lub piór
 • Ptak siedzący na parapecie

Wrażenie, że anioł przemówił do ciebie, zostawiając swój ślad w świecie fizycznym, może wystarczyć do pozytywnej interpretacji oczekiwanej odpowiedzi. Całkowity brak znaku niekoniecznie oznacza, że odpowiedź jest negatywna. Najczęściej może to być źle sformułowana prośba, a nawet to, że pytanie było przedwczesne.

© KarmaWeather by Konbi | Ochrona praw autorskich: Powielanie zabronione. Wszelkie naruszenia będą podlegać żądaniu DMCA | Zastrzeżenie: Stosowanie roślin leczniczych należy omówić z lekarzem, zwłaszcza dla przypadku kobiet w ciąży / karmiących piersią lub dzieci. Kamienie / kryształy nie mają zastosowania we współczesnej medycynie i nie mogą zastąpić pomocy medycznej.